คณะ/หน่วยงานหน่วยงานภายในสายตรงโทรสารภายใน มข.ภายในหน่วยงานหมายเหตุ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ42859
คณะสาธารณสุขศาสตร์ภาควิชาโภชนวิทยา043-36207442860-67
คณะสาธารณสุขศาสตร์ภาควิชาระบาดวิทยา043-34737242868-72
คณะสาธารณสุขศาสตร์ภาควิชาระบาดวิทยา42895
คณะสาธารณสุขศาสตร์ภาควิชาชีวสิถิติและประชากรศาสตร์043-347637043-36207542873-79
คณะสาธารณสุขศาสตร์ภาควิชาชีวสิถิติและประชากรศาสตร์42880-85
คณะสาธารณสุขศาสตร์ภาควิชาสุขศึกษา043-36207742886-91
คณะสาธารณสุขศาสตร์สำนักงานคณบดี42893
คณะสาธารณสุขศาสตร์สำนักงานคณบดี42894 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องเรียนบัณฑิต 1442391213
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องเรียนบัณฑิต 3442381219
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องเรียนบัณฑิต 4442361208
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องเรียนบัณฑิต 5442371207
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องประชุม442221201
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องบบรยาย 1442402101
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องประชุมใหญ่442603102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ห้องเขียนแบบ 1442725101
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เลขานุการ043-36204644203
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หัวหน้างาน44205
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์งานบริการงานทั่วไป44298
Displaying 2381-2400 of 1 result.